Om personuppgifter

Värmlandsteatern sparar personuppgifter på medlemmar under tiden de är aktiva medlemmar inom föreningen. Uppgifterna är kopplade till medlemmens engagemang i föreningens olika verksamheter, så som produktion, teaterskola m.m.

Uppgifterna som behandlas är förnamn, efternamn, födelsedatum, telefonnummer, post- och mailadress.

Alla medlemmar har rätten att genom kontakt med kontoret få ett utdrag av de sparade uppgifterna eller få dem redigerade och/eller borttagna. Detta sker under kontorstid.
Medlemmen kan även själv redigera sina uppgifter genom att logga in i medlemssystemet.

Utförligare information om hantering av personuppgifter finner du på vår webbplats.

För frågor rörande GDPR och Värmlandsteaterns handhavande om personuppgifter var god kontakta kontoret via e-post: [email protected]


Värmlandsteatern, Pihlgrensgatan 3, 652 25 Karlstad. [email protected]rmlandsteatern.se